Građevinska oplata

  • Construction Formwork for High-speed rail

    Građevinska oplata za brze željeznice

    Imamo mnogo vrsta građevinskih oplata, kao što su: čelična oplata za mostove, čelična oplata za autoceste, čelična oplata za željeznice, čelična oplata za podzemnu željeznicu, čelična oplata za gradsko inženjerstvo, čelična oplata za željeznički tranzit i tako dalje.